Kategorier
Mästerskap

Datum för mästerskapen 2010

Vi måste bestämma oss för lämplig tidpunkt för höstens mästerskap, en poll pågår hos doodle och aktuell resultat är som följer: