Regelverket

Generella spelregler för RunstenGolf

För att få delta i RunstenGolf bägge årliga tävlingar måste tre krav vara uppfyllda:

  • Spelaren måste ha giltigt officiellt handicap
  • Erlagt medlemsavgift i RunstenGolf (300 kronor engångskostnad)
  • Erlagt årsavgift i RunstenGolf (200 kronor/år)

Anders Magnus Memorial

De ursprungliga statuterna för Anders Magnus memorial, uppsatt av Mats och Mikael 1992 lyder enligt följande:

Tävlingen spelas som poängbogey under ett veckoslut på våren. Segrar gör den som har högsta kvoten av summa poäng delat med summa spelade hål. Allt spel under poängbogeyregler detta veckoslut räknas in i kvoten.

Vid vårträningen 2005 i Torreby uppdaterades spelreglerna för vårträningen enligt följande urklipp från krönikan:

Tävlingen spelas på våren under två eller eventuellt en dag, spelformen är poängbogey. Spelaren måste spela minst 27 hål. Alla spelade hål räknas så länge tävlingen pågår, vilket bestäms av tävlingsledningen. Segrar gör den som har högst poängkvot det vill säga totala poängsumman dividerat med antal spelade hål! Om flera spelare får samma poängkvot, vinner den som har lägst handicap. Priset är tillsvidare ständigt vandrande. För att få tävla om priset krävs släktskap med Anders Magnus Runsten eller giftermål (sambo) med sådan person. Annan person kan få tävla om priset, detta avgörs i så fall av ett majoritetsbeslut av ”Klanen”. Fyra personer har hitintills fått detta tillstånd: Per och Lars Fritzell, Lars Wallin och Gunnar Lindström.

Rune Runstens Minne

Mästerskapen inleds med Caramba Cup, som spelas över nio hål på lördag morgon, spelformen är fri och sätts av tävlingsledningen.

Resultatet från Caramba Cup bildar spelordningen till själva Rune Runstens Minne, där bäste spelare från Caramba Cup går ut sist medan sämste spelare går ut först.

Rune Runstens Minne spelas som poängbogey alternativt slaggolf över 18 hål.

Segrare i Rune Runstens Minne tar hem vandringspriset och är ålagd att inför nästa speltillfälle låta gravera in sitt namn, årtal och resultat i vandringspriset.